Grupa Apostolska

Jest to grupa założona w marcu 2011 r. Jej spotkania odbywają się w piątki, o godz. 19.00, w salce na plebanii. Młodzież należąca do niej rozważa Pismo św. naukę papieża Jana Pawła II, aktualne dokumenty Kościoła, przygotowuje misteria o tematyce religijnej oraz włącza się w pracę duszpasterską parafii. Podczas ferii zimowych i wakacji młodzież uczestniczy…

Duszpasterska Rada Parafialna

Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Spełnia funkcję doradczą i organizuje życie parafialne, doradzając w ważnych sprawach parafii, życiu duchowym i duszpasterskim, o wystroju kościoła, nowych inwestycjach itp. Składa się z osób wybranych przez parafian w wyborach, mianowanych przez ks. proboszcza oraz wchodzących w jej skład…

Żywy Różaniec

Jest to grupa modlitewna. Skupia wiernych, którzy pragną codzienną modlitwą różańcową wspierać wszystkie dzieła Kościoła. Należący tworzą tzw. Róże – grupy po 20 osób (po ogłoszeniu przez papieża nowych tajemnic), którym przewodniczą tzw. zelatorzy. Zobowiązanie modlitewne polega na tym, iż każdy członek Róży odmawia codziennie po jednym dziesiątku różańca, zgodnie z przypadającą mu na dany…

Grupa modlitewna

Jest to grupa dorosłych, licząca ok. 20 osób, która swą modlitwą indywidualną i wspólnotową ubogaca życie parafii. Członkowie grupy modlą się w intencjach Kościoła, Ojczyzny, podejmowanych dzieł w parafii oraz wszystkich trudnych sprawach osobistych i społecznych. Wspólne modlitwy odbywają się po każdej porannej Mszy św. o godz. 7.00. W I czwartek miesiąca prowadzą wspólną adorację…

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Grupa ta liczy ok. 30 osób i jest związana z działającym w naszej Ojczyźnie od 1991 r. Radiem Maryja. Spotkania odbywają się nieregularnie, po wcześniej ustalonym i ogłoszonym w kościele terminie. Koło organizuje liczne pielgrzymki, w których mogą uczestniczyć wszyscy parafianie. Opiekunowie: ks. proboszcz i Pani Maria Łoboda. Grupa oczekuje z radością na nowych członków….

Liturgiczna Służba Ołtarza

Jest to grupa lektorów i ministrantów, którzy pełnią posługi przy ołtarzu.  Obecnie w naszej parafii służy 20 ministrantów i 12 lektorów. Ministrantami mogą zostać chłopcy po Pierwszej Komunii św., i po odpowiednim przygotowaniu. Starsi ministranci, którzy pragną czytać Słowo Boże podczas liturgii Mszy św. uczestniczą w specjalnym dekanalnym kursie lektorskim. Spotkania odbywają się w soboty,…