Duszpasterska Rada Parafialna

Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Spełnia funkcję doradczą i organizuje życie parafialne, doradzając w ważnych sprawach parafii, życiu duchowym i duszpasterskim, o wystroju kościoła, nowych inwestycjach itp. Składa się z osób wybranych przez parafian w wyborach, mianowanych przez ks. proboszcza oraz wchodzących w jej skład z urzędu. Jej obradom, odbywającym się zasadniczo raz na kwartał przewodniczy ks. proboszcz. Wybory do nowej Rady Parafialnej odbyły się 29.11.2015 r. Jej członkami są:

Członkowie z urzędu:

1. Ks. Czerwiński Józef – proboszcz

2. Ks. Robert Michałek

3. Siostra Alina – przełożona Sióstr i organistka

Członkowie z wyboru parafian

1. Domagała Tomasz

2. Dziedzic Mieczysław

3. Kołaczyk Tadeusz

4. Krasny Mieczysław

5. Zaczyński Zbigniew

6. Zmarlicki Piotr

Członkowie z wyboru Ks. proboszcza:

1. Milik Mariola

2. Ślazyk Lucyna

3. Sośnicki Augustyn

Przewodniczącym Rady został wybrany Kołaczyk Tadeusz;

Wiceprzewodniczącym – Sośnicki Augustyn;

Sekretarzem – Domagała Tomasz

Podobne wpisy