Grupa Apostolska

Jest to grupa założona w marcu 2011 r. Jej spotkania odbywają się w piątki, o godz. 19.00, w salce na plebanii. Młodzież należąca do niej rozważa Pismo św. naukę papieża Jana Pawła II, aktualne dokumenty Kościoła, przygotowuje misteria o tematyce religijnej oraz włącza się w pracę duszpasterską parafii. Podczas ferii zimowych i wakacji młodzież uczestniczy w bardzo ciekawych rekolekcjach, odbywających się w specjalnych ośrodkach rekolekcyjnych w górach. Opiekunem grupy jest ks. wikariusz Robert Michałek. Zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych, zawodowych  i średnich do włączenia się w tę grupę.

Inicjatorem Grup Apostolskich i Małego Apostoła był bł. Jan Paweł II, który jeszcze jako biskup krakowski pragnął, aby dzieci i młodzież uczyły się różnych form apostołowania.

 


Wspólnota „Młodzi Duchem”

Jesteśmy grupą ludzi w wieku 30+. Pierwsze spotkania odbyły się jesienią 2015 roku i są kontynuowane w pierwsze poniedziałki m-ca o godz. 19:00 na plebanii. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą z prośbą o światło rozumienia tego, co chce do nas powiedzieć Pan Bóg przez czytane fragmenty Pisma Świętego. Przy herbacie i ciastku prowadzimy wspólne rozważania fragmentów Ewangelii. Nasza wspólnota to taka szkoła Słowa Bożego dla początkujących.

Po kilku latach wiemy już, że tam sam fragment Pisma Świętego czytany nawet kilkukrotnie za każdym razem pozwala nam odkryć coś nowego. Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenia, możemy spojrzeć na dany fragment wielopłaszczyznowo. Staramy się traktować Pismo Święte jak „Boży telefon”, a pomaga nam w tym ksiądz Paweł. Możemy dzielić się swoimi przemyśleniami, refleksjami, ale przede wszystkim słuchamy siebie nawzajem. Oczywiście nikt nie jest wywoływany do odpowiedzi i jeżeli woli milczeć i przysłuchiwać się rozważaniom innych to też jest pełnowartościowym członkiem grupy. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby zbliżyć się do Boga i usłyszeć Jego głos skierowany do każdego z nas z osobna. Grupę prowadzi ks. wikariusz Robert Michałek.

Zachęcamy i Ciebie, jeśli masz czas i ochotę na nasze spotkania. Nie bój się, zaryzykuj, a zobaczysz, że czasem trudne teksty Biblii stają się bardziej zrozumiałe, gdy je się pozna.

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”

Św. Hieronim

Nasza działalność wykracza również poza mury plebani…

Czynnie uczestniczymy w:

  1. Rozważaniach podczas drogi krzyżowej w Wielki Piątek
  2. Procesji Bożego Ciała
  3. Organizacji „Szlachetnej paczki”

Podobne wpisy