Godziny otwarcia kancelarii:

W czwartek od 8.00 do 9.00 i od 17.00 do 18.00;
W sobotę od 8.00 do 9.00

W przypadające w te dni uroczystości – kancelaria nieczynna.

Przez czas wakacji, w lipcu i sierpniu, kancelaria w czwartki rano – nieczynna. W razie konieczności załatwienia pilnych spraw kancelaryjnych, prosimy o kontakt z księdzem w zakrystii po Mszach św. wieczornych.


 

Załatwianie spraw:

Chrzest

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii we wszystkie niedziele i uroczystości nakazane, po Mszy św. o godz. 11.30.  W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest do ustalenia inny termin. Dziecko do chrztu mogą zgłaszać tylko jego rodzice (ojciec lub matka) albo jego prawni opiekunowie, którzy przedstawiają w kancelarii parafialnej:

 • Akt urodzenia dziecka z USC.
 • Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i parafię zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
 • Odpis Skrócony Aktu Małżeństwa z USC, jeśli rodzice dziecka mają tylko ślub cywilny,
 • Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę ( mogą je dostarczyć do zakrystii w dniu chrztu, przed Mszą św.).
 • Pisemne zezwolenia na chrzest dziecka od własnego  ks. proboszcza, jeśli jego rodzice mieszkają poza naszą parafią.

Sakrament małżeństwa

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny, ze względu na dużą ilość par.

Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Na to spotkanie należy przynieść:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
 • Metryki bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
 • Indeksy katechizacji lub świadectwa ukończenia nauki religii.
 • W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie:

 • Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
 • Dokumenty z USC do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesięcy).
 • zezwolenie na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa z parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej, gdy oboje są spoza tutejszej parafii.

Pogrzeb

W przypadku pogrzebu należy dostarczyć:

 • Akt zgonu z USC.
 • Kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym).
 • Pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania (jeśli osoba zmarła mieszkała poza naszą parafią).

Jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym, należy także przynieść potwierdzenie prawa do miejsca na tym cmentarzu.