Żywy Różaniec

Jest to grupa modlitewna. Skupia wiernych, którzy pragną codzienną modlitwą różańcową wspierać wszystkie dzieła Kościoła. Należący tworzą tzw. Róże – grupy po 20 osób (po ogłoszeniu przez papieża nowych tajemnic), którym przewodniczą tzw. zelatorzy. Zobowiązanie modlitewne polega na tym, iż każdy członek Róży odmawia codziennie po jednym dziesiątku różańca, zgodnie z przypadającą mu na dany miesiąc tajemnicą. Obecnie w naszej parafii istnieją 3 Róże Różańcowe żeńskie i 1 Róża męska, 1. Róża rodziców i 1. Róża mieszana. Członkowie spotykają się w I sobotę miesiąca, o godz. 7.00 na Mszy św. i nabożeństwie Różańcowym wynagradzającym. W październiku, w piątki, Róże prowadzą Różaniec w kościele. Czekamy na nowych członków tej grupy tym bardziej, że nasza parafia ma za patronkę Matkę Bożą Różańcową.

Podobne wpisy