Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 09.04.2023r.

• Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do chrześcijańskiego przeżycia tych Świąt w naszej wspólnocie parafialnej, a szczególnie Siostrze Celinie za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, za świąteczne przystrojenie kościoła i czuwanie przy Ciemnicy i Grobie; Siostrze Sawi za czuwanie przy Ciemnicy i Grobie, Siostrze Alinie i za prowadzenie śpiewu; Panu Kazimierzowi Serwatce za pomoc w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego; Paniom Halinie i Jadwidze za sprzątanie kościoła; ministrantom i lektorom za piękne asysty; składającym życzenia kapłanom we Wielki Czwartek, prowadzącym Drogę Krzyżową we Wielki Piątek; niosącym baldachim na procesji i wszystkim parafianom za udział w Triduum Paschalnym i procesji rezurekcyjnej. Niech Bóg wynagrodzi swymi łaskami każdy trud.

• Jutro drugi dzień Świąt. Msze św. będą odprawiane, jak w niedziele. Składka będzie przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

• Z racji oktawy Wielkanocy, w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

• Miło nam poinformować, że nasz wikariusz, ks. Piotr Pilch został członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej. Rada Kapłańska jest organem doradczym ordynariusza diecezji w najważniejszych sprawach duszpasterskich. Gratulujemy!

 

Niech przeżywanie świętych tajemnic śmierci i zmartwychwstania Jezusa będzie czasem umocnienia wiary, ożywienia nadziei i rozpalenia miłości. Niech radość z wiary w zmartwychwstałego Pana towarzyszy nam we wszystkich okolicznościach naszego życia. Szczęść Boże!

 

Podobne wpisy