Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31.03.2024r.

  • Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do chrześcijańskiego przeżycia tych Świąt w naszej wspólnocie parafialnej, a szczególnie Siostrze Emilianie, zakrystiance za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, za świąteczne przystrojenie kościoła i czuwanie przy Ciemnicy i Grobie; Siostrom Sawi i Leticji za czuwanie przy Ciemnicy i Grobie, Siostrze Alinie za prowadzenie śpiewu; Panom Mieczysławowi i Leszkowi Krasnym za pomoc w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego; Paniom Halinie i Jadwidze za sprzątanie kościoła; ministrantom i lektorom za piękne asysty; składającym życzenia kapłanom we Wielki Czwartek,   prowadzącym Drogę Krzyżową we Wielki Piątek;  niosącym baldachim na procesji i wszystkim parafianom za udział w Triduum Paschalnym i procesji rezurekcyjnej. Niech Bóg wynagrodzi swymi łaskami każdy trud.
  • Jutro drugi dzień Świąt. Msze św. będą odprawiane, jak w niedziele. Składka będzie przeznaczona na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  • W czwartek od godz. 17.00 – Godzina święta. Zapraszamy do wspólnej adoracji Najśw. Sakramentu.
  • W czwartek też o godz. 18.30 w kościele odbędzie się próba ustawienia przed przyjęciem sakramentu bierzmowania dla uczniów klas 8. Uczniowie proszeni są o zabranie na to spotkanie indeksów z praktykami religijnymi.
  • W piątek od godz. 17.30 – spowiedź św. pierwszopiątkowa.
  • Z racji oktawy Wielkanocy, w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  • W sobotę, pierwszą miesiąca, po Mszy św. porannej – Różaniec wynagradzający prowadzony przez Róże Różańcowe. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

         Niech przeżywanie świętych tajemnic śmierci i zmartwychwstania Jezusa będzie czasem umocnienia wiary, ożywienia nadziei i rozpalenia miłości.      Niech radość z wiary w zmartwychwstałego Pana towarzyszy nam we      wszystkich okolicznościach naszego życia. Szczęść Boże!

Podobne wpisy