Sakrament małżeństwa

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach roku mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny ze względu na dużą ilość par.

Następnie Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Na to spotkanie należy przynieść:

 

– Dowód osobisty.

– Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).

– Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).

– Indeks katechizacji lub świadectwo ukończenia nauki religii.

– W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.

W późniejszym terminie:

– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (Jeśli już został ukończony, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie). Więcej informacji na ten temat można znaleźć.

– Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne tylko 3 miesiące).

Podobne wpisy