Sakrament chrztu

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 11.30.  Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

– Akt urodzenia dziecka z USC.

– Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

– Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę.

Podobne wpisy