Koło Przyjaciół Radia Maryja

Grupa ta liczy ok. 30 osób i jest związana z działającym w naszej Ojczyźnie od 1991 r. Radiem Maryja. Spotkania odbywają się nieregularnie, po wcześniej ustalonym i ogłoszonym w kościele terminie. Koło organizuje liczne pielgrzymki, w których mogą uczestniczyć wszyscy parafianie. Opiekunowie: ks. proboszcz i Pani Maria Łoboda. Grupa oczekuje z radością na nowych członków.

Czym jest Radio Maryja?
Jako katolickie radio pomaga w kontakcie z Bogiem, dlatego w jego programach jest dużo wspólnej modlitwy, konferencji o życiu w Bogu, o życiu Ewangelią, o tym jak podporządkować swoje sprawy prawu Bożemu i...jak swoim istnieniem w każdym miejscu i czasie oddawać chwałę Bogu.

W zgodzie z Katolicką Nauką społeczną Kościoła, Radio Maryja udostępnia również codziennie czas antenowy sprawom społecznym, a także polityce, która - wg Ojca Św. Jana Pawła II, jest roztropnym dobrem służącym człowiekowi. Z Radia Maryja można nie tylko czerpać prawdę, ale też swoim głosem na „żywo”, uczestniczyć w codziennych audycjach. W ciągu 24 godzin można znaleźć w Radio bogaty program dla ducha, serca i umysłu.
Można usłyszeć wiadomości, katechezę, modlitwę i tematy społeczne; porady pedagoga i psychologa, porady lekarskie, ekologiczne i kulinarne, jaką lekturę czytać itp.; programy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, dla inteligencji, robotników i rolników, dla świeckich i duchownych oraz audycje dla chorych. A cały program realizowany jest w dialogu ze słuchaczami, dla których jest „otwarty mikrofon” (Radio Maryja to pierwsze w Polsce radio interaktywne). Dialog prowadzą kapłani, profesorzy, różni specjaliści, m.in. posłowie i senatorzy, ludzie zajmujący wysokie stanowiska samorządowe i urzędy. W radiu Maryja nie ma reklam.

Radio Maryja utrzymuje się tylko z dobrowolnych ofiar -”Darów Serca” słuchaczy, co stanowi o jego sile i niezależności.


Oto niektóre stałe punkty programu Radia:

- Msza św. - transmisja z kościoła św. Józefa w Toruniu – godz. 7.00

- Katecheza – godz. 8.30, 17.10, 3.05

- Aktualności dnia – godz. 13.10, 16.10, 4.10

- Audycje dla młodzieży: – godz. 16.30 i 21.40
(w piątek - pod tyt. Czas wzrastania)

- Rozmowy niedokończone - godz. 18.15 i 21.45

- Audycje dla dzieci codziennie 10.05 i 19.30

- „Audycja dla małżonków i rodziców”, wtorek 21.40

- „Audycja dla chorych” - niedziela 13.00

- Audycja „Dla rolników” - niedziela 15.15

- Troska o rodzinę – comiesięczne pierwszoczwartkowe spotkania w kaliskim sanktuarium  św. Józefa