Fotogaleria
Odwiedziło nas:
Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Grupy parafialne

Duszpasterska Rada Parafialna

Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Spełnia funkcję doradczą i organizuje życie parafialne, doradzając w ważnych sprawach parafii, życiu duchowym i duszpasterskim, o wystroju kościoła, nowych inwestycjach itp. Składa się z osób wybranych przez parafian w wyborach, mianowanych przez ks. proboszcza oraz wchodzących w jej skład z urzędu. Jej obradom, odbywającym się zasadniczo raz na kwartał przewodniczy ks. proboszcz. Wybory do nowej Rady Parafialnej odbyły się 29.11.2015 r. Jej członkami są:

Członkowie z urzędu:

1. Ks. Czerwiński Józef - proboszcz

2. Ks. Robert Michałek

3. Siostra Alina - przełożona Sióstr i organistka

Członkowie z wyboru parafian

1. Domagała Tomasz

2. Dziedzic Mieczysław

3. Kołaczyk Tadeusz

4. Krasny Mieczysław

5. Zaczyński Zbigniew

6. Zmarlicki Piotr

Członkowie z wyboru Ks. proboszcza:

1. Milik Mariola

2. Ślazyk Lucyna

3. Sośnicki Augustyn

Przewodniczącym Rady został wybrany Kołaczyk Tadeusz;

Wiceprzewodniczącym - Sośnicki Augustyn;

Sekretarzem - Domagała Tomasz

Żywy Różaniec

Jest to grupa modlitewna. Skupia wiernych, którzy pragną codzienną modlitwą różańcową wspierać wszystkie dzieła Kościoła. Należący tworzą tzw. Róże - grupy po 20 osób (po ogłoszeniu przez papieża nowych tajemnic), którym przewodniczą tzw. zelatorzy. Zobowiązanie modlitewne polega na tym, iż każdy członek Róży odmawia codziennie po jednym dziesiątku różańca, zgodnie z przypadającą mu na dany miesiąc tajemnicą. Obecnie w naszej parafii istnieją 3 Róże Różańcowe żeńskie i 1 Róża męska, 1. Róża rodziców i 1. Róża mieszana. Członkowie spotykają się w I sobotę miesiąca, o godz. 7.00 na Mszy św. i nabożeństwie Różańcowym wynagradzającym. W październiku, w piątki, Róże prowadzą Różaniec w kościele. Czekamy na nowych członków tej grupy tym bardziej, że nasza parafia ma za patronkę Matkę Bożą Różańcową.

Grupa modlitewna

Jest to grupa dorosłych, licząca ok. 20 osób, która swą modlitwą indywidualną i wspólnotową ubogaca życie parafii. Członkowie grupy modlą się w intencjach Kościoła, Ojczyzny, podejmowanych dzieł w parafii oraz wszystkich trudnych sprawach osobistych i społecznych. Wspólne modlitwy odbywają się po każdej porannej Mszy św. o godz. 7.00. W I czwartek miesiąca prowadzą wspólną adorację Najświętszego Sakramentu - "Godzinę świętą", a w październiku, w czwartki, prowadzą Różaniec. Spotkania odbywają się w zapowiedzianym wcześniej terminie w salce na plebanii lub w kościele. Opiekunowie grupy: ks. proboszcz i Pani Maria Łoboda. Zapraszamy serdecznie do włączenia się w  to wielkie dzieło modlitewne naszej parafii.

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Grupa ta liczy ok. 30 osób i jest związana z działającym w naszej Ojczyźnie od 1991 r. Radiem Maryja. Spotkania odbywają się nieregularnie, po wcześniej ustalonym i ogłoszonym w kościele terminie. Koło organizuje liczne pielgrzymki, w których mogą uczestniczyć wszyscy parafianie. Opiekunowie: ks. proboszcz i Pani Maria Łoboda. Grupa oczekuje z radością na nowych członków.

Czym jest Radio Maryja?
Jako katolickie radio pomaga w kontakcie z Bogiem, dlatego w jego programach jest dużo wspólnej modlitwy, konferencji o życiu w Bogu, o życiu Ewangelią, o tym jak podporządkować swoje sprawy prawu Bożemu i...jak swoim istnieniem w każdym miejscu i czasie oddawać chwałę Bogu.

W zgodzie z Katolicką Nauką społeczną Kościoła, Radio Maryja udostępnia również codziennie czas antenowy sprawom społecznym, a także polityce, która - wg Ojca Św. Jana Pawła II, jest roztropnym dobrem służącym człowiekowi. Z Radia Maryja można nie tylko czerpać prawdę, ale też swoim głosem na „żywo”, uczestniczyć w codziennych audycjach. W ciągu 24 godzin można znaleźć w Radio bogaty program dla ducha, serca i umysłu.
Można usłyszeć wiadomości, katechezę, modlitwę i tematy społeczne; porady pedagoga i psychologa, porady lekarskie, ekologiczne i kulinarne, jaką lekturę czytać itp.; programy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, dla inteligencji, robotników i rolników, dla świeckich i duchownych oraz audycje dla chorych. A cały program realizowany jest w dialogu ze słuchaczami, dla których jest „otwarty mikrofon” (Radio Maryja to pierwsze w Polsce radio interaktywne). Dialog prowadzą kapłani, profesorzy, różni specjaliści, m.in. posłowie i senatorzy, ludzie zajmujący wysokie stanowiska samorządowe i urzędy. W radiu Maryja nie ma reklam.

Radio Maryja utrzymuje się tylko z dobrowolnych ofiar -”Darów Serca” słuchaczy, co stanowi o jego sile i niezależności.


Oto niektóre stałe punkty programu Radia:

- Msza św. - transmisja z kościoła św. Józefa w Toruniu – godz. 7.00

- Katecheza – godz. 8.30, 17.10, 3.05

- Aktualności dnia – godz. 13.10, 16.10, 4.10

- Audycje dla młodzieży: – godz. 16.30 i 21.40
(w piątek - pod tyt. Czas wzrastania)

- Rozmowy niedokończone - godz. 18.15 i 21.45

- Audycje dla dzieci codziennie 10.05 i 19.30

- „Audycja dla małżonków i rodziców”, wtorek 21.40

- „Audycja dla chorych” - niedziela 13.00

- Audycja „Dla rolników” - niedziela 15.15

- Troska o rodzinę – comiesięczne pierwszoczwartkowe spotkania w kaliskim sanktuarium  św. Józefa

Liturgiczna Służba Ołtarza

Jest to grupa lektorów i ministrantów, którzy pełnią posługi przy ołtarzu.  Obecnie w naszej parafii służy 20 ministrantów i 12 lektorów. Ministrantami mogą zostać chłopcy po Pierwszej Komunii św., i po odpowiednim przygotowaniu. Starsi ministranci, którzy pragną czytać Słowo Boże podczas liturgii Mszy św. uczestniczą w specjalnym dekanalnym kursie lektorskim. Spotkania odbywają się w soboty,  o godz. 10.00, w salce na plebanii. Opiekunem grupy jest ks. wikariusz Robert Michałek. Zapraszamy na spotkania wszystkich, którzy chcieliby pełnić tę zaszczytną służbę.

Schola parafialna

Jest to grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej, która swym śpiewem ubarwia liturgię niedzielnej Mszy św. dla dzieci i młodzieży o godz. 10.00. Za schlę odpowiedzialna jest Siostra Sawia. katechetka.

Grupa Apostolska

Jest to grupa założona w marcu 2011 r. Jej spotkania odbywają się w piątki, o godz. 19.00, w salce na plebanii. Młodzież należąca do niej rozważa Pismo św. naukę papieża Jana Pawła II, aktualne dokumenty Kościoła, przygotowuje misteria o tematyce religijnej oraz włącza się w pracę duszpasterską parafii. Podczas ferii zimowych i wakacji młodzież uczestniczy w bardzo ciekawych rekolekcjach, odbywających się w specjalnych ośrodkach rekolekcyjnych w górach. Opiekunem grupy jest ks. wikariusz Robert Michałek. Zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych, zawodowych  i średnich do włączenia się w tę grupę.

Inicjatorem Grup Apostolskich i Małego Apostoła był bł. Jan Paweł II, który jeszcze jako biskup krakowski pragnął, aby dzieci i młodzież uczyły się różnych form apostołowania.

 


Wspólnota „Młodzi Duchem”

Jesteśmy grupą ludzi w wieku 30+. Pierwsze spotkania odbyły się jesienią 2015 roku i są kontynuowane w pierwsze poniedziałki m-ca o godz. 19:00 na plebanii. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą z prośbą o światło rozumienia tego, co chce do nas powiedzieć Pan Bóg przez czytane fragmenty Pisma Świętego. Przy herbacie i ciastku prowadzimy wspólne rozważania fragmentów Ewangelii. Nasza wspólnota to taka szkoła Słowa Bożego dla początkujących.

Po kilku latach wiemy już, że tam sam fragment Pisma Świętego czytany nawet kilkukrotnie za każdym razem pozwala nam odkryć coś nowego. Dzięki temu, że każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenia, możemy spojrzeć na dany fragment wielopłaszczyznowo. Staramy się traktować Pismo Święte jak „Boży telefon”, a pomaga nam w tym ksiądz Paweł. Możemy dzielić się swoimi przemyśleniami, refleksjami, ale przede wszystkim słuchamy siebie nawzajem. Oczywiście nikt nie jest wywoływany do odpowiedzi i jeżeli woli milczeć i przysłuchiwać się rozważaniom innych to też jest pełnowartościowym członkiem grupy. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby zbliżyć się do Boga i usłyszeć Jego głos skierowany do każdego z nas z osobna. Grupę prowadzi ks. wikariusz Robert Michałek.

Zachęcamy i Ciebie, jeśli masz czas i ochotę na nasze spotkania. Nie bój się, zaryzykuj, a zobaczysz, że czasem trudne teksty Biblii stają się bardziej zrozumiałe, gdy je się pozna.

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”

Św. Hieronim

Nasza działalność wykracza również poza mury plebani…

Czynnie uczestniczymy w:

  1. Rozważaniach podczas drogi krzyżowej w Wielki Piątek
  2. Procesji Bożego Ciała
  3. Organizacji „Szlachetnej paczki”
Msze święte

Niedziela:
8.00; 10.00; 11.30; 18:00

Dni powszednie:
7:00, 18:00

Strony kościoła
Wydawnictwa
Czytelnia
Prasa katolicka